II Zielonogórskie Spotkanie Rozwojowe

Data: 13.04.2016

Trener: mgr Marta Smolińska – certyfikowany coach i trener, specjalista doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynatorka Wrocławskiego Klubu Coacha, członek Rady Programowej i dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu, kierownik merytoryczny kierunku Coaching w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, wykładowca WSB we Wrocławiu. Współpracowała również z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Prowadzi szkolenia, treningi i coachingi z klientami stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo-behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Więcej: www.ipri.com.pl.

Temat warsztatu: Myślenie rozwiązaniami – Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA)

Opis: Czy to możliwe, że – jak twierdzi jeden z najbardziej znanych psychoterapeutów XX w., Milton Erickson – znamy rozwiązania swoich problemów? Że możemy się do tej wiedzy dostać? Że wszelkie wybory, jakie podejmujemy, są podyktowane naszymi dobrymi intencjami, i że... są najlepsze z dostępnych nam w danej chwili? I co to znaczy rozumować wstecz? Podczas warsztatu uczestnicy poznali podstawowe założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i doświadczyli jego efektów podczas proponowanych ćwiczeń. Prowadząca zaprosiła również do reorientowania prowadzonego dialogu (z samym sobą i innymi) na skoncentrowany na tym, co wspiera i daje szansę na zmianę i radzenie sobie z problemami.

Fotorelacja

 bgkmnopwyajz27