I Zielonogórskie Spotkanie Rozwojowe

Data: 1.02.2016

Trener: dr Ewa Mukoid, PCC – Profesjonalny Coach i Mentor ICF, doktor filozofii (UJ), przedsiębiorca, pisarz, dyrektor Studiów Zawodowych Coachingu ACSTH w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid. Praktykuje coaching jako filozofię sensownego życia i sztukę szczęścia. Pracuje z osobami i organizacjami chcącymi wzmocnić swoją efektywność i kreatywność, rozwijać umiejętności osiągania satysfakcji (radości) poprzez świadome i twórcze zarządzanie swoimi zasobami. Więcej: www.mukoid.com.

Temat warsztatu: OBECNOŚĆ – Twoja kompetencja

Opis: To może budzić zdziwienie – obecność jako świadomie rozwijana kompetencja? A przecież jakość Twojej obecności to podstawa jakości Twoich relacji i efektywności Twojego działania. Zwłaszcza, jeśli jesteś coachem, doradcą, osobą wspierającą rozwój/uczenie się/działanie ludzi, z którymi pracujesz.

Podczas warsztatu uczestnicy zastanawiali się nad kluczowymi elementami obecności, warunkującymi efektywną pracę z ludźmi, udzielaniem im realnego wsparcia i towarzyszeniem w rozwoju. Prowadząca przedstawiła autorską metodę pracy nad rozwijaniem i realizacją kompetencji obecności: BOSKA – BOSKI – BOSKO. Zaprosiła uczestników do dyskusji nad nią i do jej przetestowania.

Fotorelacja