Archiwum

III Zielonogórskie Spotkanie Rozwojowe

Data: 18.05.2016

Trener: dr Magda Fres – certyfikowana i akredytowana przy Izbie Coachingu life coach, creativity coach, superwizor, psycholog ze specjalizacją interpersonalną i menedżerską, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, pisarka; absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie; dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu, członkini Creativity Coaching Association; dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi w różnych środowiskach. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innovate, integrującego coaching kreatywności w pracy z organizacjami. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. doradztwa filozoficznego i coachingu na UŚ. Więcej: www.magdafres.pl.

Temat warsztatu: Coaching twórczości

Opis: Każdemu z nas zdarzyło się w życiu stworzyć coś oryginalnego. Jedni dawno o tym zapomnieli, inni z tego żyją, a jeszcze inni... No właśnie: przemykają z dnia na dzień z gnębiącym uczuciem frustracji i niezrealizowanych talentów i pragnień. Co zrobić, żeby być twórczym? Jak realizować potrzebę tworzenia, kiedy mamy na głowie wiele obowiązków i tak zwaną walkę o byt? I czy to w ogóle ma dla nas jakieś znaczenie?

Warsztat był dedykowany tym, którzy czują nieodpartą i niezrealizowaną potrzebę tworzenia.
W programie pojawiły się następujące kwestie: jak zostać coachem swojej własnej twórczości; jak nadawać znaczenie swojej twórczej pracy; jak wyeliminować myślenie dualistyczne; jak tworzyć w codziennej krzątaninie; ćwiczenia Sekwencji Skupienia (Centering Sequence); jak zostać ekspertem od swoich własnych lęków.

Fotorelacja

 24.15.171112131417152223

I Zielonogórskie Spotkanie Rozwojowe

Data: 1.02.2016

Trener: dr Ewa Mukoid, PCC – Profesjonalny Coach i Mentor ICF, doktor filozofii (UJ), przedsiębiorca, pisarz, dyrektor Studiów Zawodowych Coachingu ACSTH w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid. Praktykuje coaching jako filozofię sensownego życia i sztukę szczęścia. Pracuje z osobami i organizacjami chcącymi wzmocnić swoją efektywność i kreatywność, rozwijać umiejętności osiągania satysfakcji (radości) poprzez świadome i twórcze zarządzanie swoimi zasobami. Więcej: www.mukoid.com.

Temat warsztatu: OBECNOŚĆ – Twoja kompetencja

Opis: To może budzić zdziwienie – obecność jako świadomie rozwijana kompetencja? A przecież jakość Twojej obecności to podstawa jakości Twoich relacji i efektywności Twojego działania. Zwłaszcza, jeśli jesteś coachem, doradcą, osobą wspierającą rozwój/uczenie się/działanie ludzi, z którymi pracujesz.

Podczas warsztatu uczestnicy zastanawiali się nad kluczowymi elementami obecności, warunkującymi efektywną pracę z ludźmi, udzielaniem im realnego wsparcia i towarzyszeniem w rozwoju. Prowadząca przedstawiła autorską metodę pracy nad rozwijaniem i realizacją kompetencji obecności: BOSKA – BOSKI – BOSKO. Zaprosiła uczestników do dyskusji nad nią i do jej przetestowania.

Fotorelacja

II Zielonogórskie Spotkanie Rozwojowe

Data: 13.04.2016

Trener: mgr Marta Smolińska – certyfikowany coach i trener, specjalista doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynatorka Wrocławskiego Klubu Coacha, członek Rady Programowej i dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu, kierownik merytoryczny kierunku Coaching w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, wykładowca WSB we Wrocławiu. Współpracowała również z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Prowadzi szkolenia, treningi i coachingi z klientami stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo-behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Więcej: www.ipri.com.pl.

Temat warsztatu: Myślenie rozwiązaniami – Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA)

Opis: Czy to możliwe, że – jak twierdzi jeden z najbardziej znanych psychoterapeutów XX w., Milton Erickson – znamy rozwiązania swoich problemów? Że możemy się do tej wiedzy dostać? Że wszelkie wybory, jakie podejmujemy, są podyktowane naszymi dobrymi intencjami, i że... są najlepsze z dostępnych nam w danej chwili? I co to znaczy rozumować wstecz? Podczas warsztatu uczestnicy poznali podstawowe założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i doświadczyli jego efektów podczas proponowanych ćwiczeń. Prowadząca zaprosiła również do reorientowania prowadzonego dialogu (z samym sobą i innymi) na skoncentrowany na tym, co wspiera i daje szansę na zmianę i radzenie sobie z problemami.

Fotorelacja

 bgkmnopwyajz27